Næste opstart for nye elever mandag d. 05/08 – 2024.

Vi opfordrer til, at der altid holdes et informationsmøde med en vejleder forinden tilmelding, således at du ved, hvad du går ind til.

Kontakt vejleder Camilla Sivertsen. 

Deltag online Tirsdag d. 23/7-2024 kl.14.00 og Mandag d. 29/7-2024 kl. 13.00.

Har du spørgsmål inden mødet, kan du kontakte Michael Jensen.

Næste opstart for nye elever mandag d. 05/08 – 2024.

AGU-ONLINE

AGU-online er et helt nyt tilbud til dig, der er mellem 16 og 25 år, men ikke er gået i gang med en uddannelse, eller har fået et fast arbejde. Uanset hvor du bor, kan du blive elev på AGU-online. Det kræver bare, at du aftaler det med uddannelsesvejlederen i din bopælskommune samt, at du har en computer og en internetforbindelse.

På AGU-online bliver du undervist i fagene dansk, matematik, Identitet & Medborgerskab og valgfag. Efter AGU-online vil du have mulighed for at komme ind på erhvervs- eller gymnasiale uddannelser eller varetage et ufaglært job.

Bemærk: Alle elever skal deltage med kamera på i undervisningen.

Afspil video

Målgruppen

Målgruppen for AGU-online er som udgangspunkt den samme som til en traditionel AGU, hos os foregår undervisningen og social aktivitet bare online. AGU-online er et tilbud til elever, der har udfordringer med at skulle deltage i fysisk undervisning af den ene eller anden grund. Vi styrker både elevens faglighed og sociale færdigheder.

Den unge er under 25 år og vurderes at være i målgruppen for den Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Ny elev

Som ny elev hos os, kan du forvente at blive tildelt en stamlærer samt en vejleder, og vi vil altid sætte din trivsel som første prioritet. Du vil få undervisere, der er fordyber sig i deres arbejde og altid møder deres elever med et stort engagement.

Vi sørger for, at du føler dig tryg i din relation til os og de andre elever, og at både det sociale fællesskab og vores læringsmiljø er gavnlig for både din faglige, personlige og sociale udvikling.