Målgruppe

Målgruppen for AGU-online er som udgangspunkt den samme som til en traditionel AGU/FGU. Det vil sige unge der:  

  • Ikke er fyldt 25 år
  • Ikke har gennemført en erhvervs- eller gymnasial uddannelse
  • Ikke har opnået en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, dvs. at de enten står helt uden for arbejdsmarkedet eller arbejder maksimalt 20 timer pr. uge.
  • Har behov for en særlig forberedende indsats for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller komme i beskæftigelse
  • Vurderes til at kunne opnå personlig, social og/eller faglig progression på AGU-online.

Målet er, at den unge opnår viden, kundskaber, færdigheder, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse (fx en erhvervsuddannelse eller HF) eller opnå ufaglært beskæftigelse.

Det er den kommunale ungeindsats i elevens bopælskommune, der vurderer, om en elev er i målgruppen til AGU-online.

AGU-online er et tilbud, der egner sig særligt godt til unge, der har udfordringer med at skulle transportere sig til et uddannelsessted i det daglige og/eller deltage i fysisk undervisning. Det kan både være psykiske og fysiske udfordringer. AGU-online giver eleven mulighed for at deltage i både undervisning og sociale aktiviteter med jævnaldrende, uden at skulle bruge tid og energi på at transportere sig hen til et uddannelsessted.

Vi gennemfører både erhvervstræning og kombinationsforløb med fysisk fremmøde. 

Afspil video

IT-krav

For at kunne deltage i onlineundervisning, skal eleven have egen computer og en stabil internetforbindelse. AGU-online kan ikke stille PC til rådighed, hvis eleven ikke selv har en.

Undervisningen bygger på tilstedeværelse og eleven skal derfor som minimum have et indbygget webkamera på sin computer. Det er en god ide at have et løst web-kamera og en mikrofon eller et headset, så både eleven selv og de andre deltagere får bedre lyd og billede. 

Arbejdet struktureres i skolens platform moodle, hvor der arbejdes med opgaver, og suppleres med Microsoft Teams, der fungerer som online klasseværelse.

KUI

Hvis en ung skal optages på AGU-online, skal vedkommende målgruppevurderes af den kommunale ungeindsats (KUI) i sin bopælskommune, på samme måde som til ethvert andet tilbud på FGU. Målgruppevurderingen skal vise, at den unge vil have gavn af et digitalt læringsforløb og KUI skal godkende, at den unges undervisningsforløb hovedsageligt foregår online.

Hvis det vurderes, at AGU-online er det bedste tilbud for den unge, sammensættes der en uddannelsesplan med udgangspunkt i dette. På denne måde vil den unge blive optaget på AGU-online, såfremt vi har plads. 

Uddannelsesplanen er med til at bestemme hvilke fag eleven skal have, og skal tage udgangspunkt i elevens niveau på udarbejdelsestidspunktet. I uddannelsesplanen skal det også angives, hvor længe forløbet forventes at tage. Uddannelsesplanen er dog ikke låst fast, og kan ved behov justeres eller ændres undervejs i samarbejde med KUI.

Optagelse sker løbende i forbindelse med opstart af et nyt undervisningstema, ca. 1 gang om måneden.

Afsøgningsforløb

Hvis en ung eller dennes vejleder er uafklaret omkring, hvorvidt AGU-online er det rigtige valg, kan den kommunale ungeindsats sætte et afsøgningsforløb i gang. Afsøgningsforløbet kan vare op til to uger og foregår på AGU-online. Under forløbet får erfaring med online undervisning, og får afprøvet sit niveau i dansk og matematik. Den unge behøver ikke at være målgruppevurderet til AGU-online inden afsøgningsforløbet. Afsøgningsforløbet kan indgå som en forberedende del af målgruppevurderingen og uddannelsesplanen, og kan være med til at kvalificere vurderingen af, om den unge tilhører målgruppen.

Afsøgningsforløbet ligger således før selve AGU-online forløbet, og tæller derfor heller ikke med i den samlede varighed, som kan være op til 2 år. AGU-online tilbyder afsøgningsforløb for alle danske kommuner.

For elever i folkeskolens 10. klasse, der har en øget risiko for ikke at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse, kan der etableres en særlig indsats i forbindelse med overgangen til en ungdomsuddannelse, herunder en målgruppevurdering med henblik på AGU-online. I den forbindelse kan der tilrettelægges et afsøgningsforløb.

Afsøgningsforløbet indeholder bl.a.:

  1. Introduktion til skolens tilbud og online platform
  2. Introduktion til IT-programmer og digital etik
  3. Arbejde med dansk og matematik for at afprøve niveauet i fagene
  4. Samtaler med en stamlærer/vejleder om elevens faglige, personlige og sociale forhold.
  5. Vurdering af elevens muligheder for at gennemføre online uddannelse