Ja. På AGU-online skal du gå i skole (online) alle hverdage, når du er fuldtidselev. Undervisningstiden er en blanding af online undervisning, ugentlig samtale med din vejleder eller stamlærer og selvstændigt arbejde.

Dog er der også mulighed for at være deltidsstuderende. Dette aftales med din vejleder og KUI. Husk, at vi hjælpe dig hele vejen igennem. Vores lærere er altid tilstede på teams og moodle i undervisningstiden.

Hvis du er i erhvervstræning, følger du som udgangspunkt virksomhedens arbejdstid. Hvis du er i kombinationsforløb, følger du tiderne på den pågældende uddannelsesinstitution.

Nej, men du skal have kameraet på din PC tændt, når du modtager undervisning. Din mikrofon skal være slukket, når du ikke selv siger noget, for at mindske baggrundsstøj, med mindre andet er aftalt.

Ja, uanset hvor du befinder dig i landet, kan du tage din AGU hos os. Du skal bare have en computer og en stabil internetforbindelse. Se afsnittet om IT-krav for mere information.

Ja, du skal have en PC med et velfungerende kamera og mikrofon, eller eksternt webcam og headset. Du skal også have en stabil internetforbindelse.

Vi optager elever 1-2 gange pr halve år. Så når du er meldt klar (er målgruppevurderet og har fået en uddannelsesplan), kan du komme i gang forholdsvis hurtigt. Vi tilpasser det, så du kan starte på et nyt tema samtidig med de andre elever.

Undervisning i Dansk, matematik og Identitet & Medborgerskab er obligatorisk, og du skal som fuldtidsstuderende derudover have minimum ét valgfag. 

Den almene grunduddannelse kan vare op til 2 år. Du vil i samarbejde med KUI og din vejleder lave en uddannelsesplan, som du skal følge. 

Ja. Du skal til prøve i dansk, matematik og et udtræksfag.

Ja, du har en vejleder og en stamlærer som følger dig igennem din uddannelse på AGU-online.

Nej, det er et krav, at du har din egen computer. I særlige tilfælde kan vi, med hjælp fra KUI og din vejleder, skaffe en PC til dig. Find mere på ’IT Krav’.

Nej, AGU-online kan også benyttes af elever på EGU eller PGU, som skal have et enkelt fag, men som af forskellige grunde har svært ved at møde op til fysisk undervisning. Så generelt er AGU-online for for alle unge under 25 år, som af forskellige årsager ikke er klar til højere uddannelse, erhvervsuddannelse eller et job. 

Ja, se vores afsnit om økonomi under punktet ’ny elev’.