Kalender og skema

Afspil video

Ordensregler

På AGU-online gælder samme elevhåndbog som på resten af FGU Nordvestsjælland.

Dog er der undtagelser ved de punkter som hænger sammen med den fysiske tilstedeværelse på FGU Nordvestsjælland, fx er du ikke omfattet af skolens forsikring, da du ikke er på værkstederne og derfor skal være dækket af din egen ulykkesforsikring.

Desuden gælder følgende regler på AGU-online:

Du skal deltage aktivt i undervisningen. Det vil sige du skal bidrage når klassen er samlet, når du deltager i gruppearbejde og med dine individuelle opgaver. Opgaver der ikke afleveres registreres som fravær. Aktiv deltagelse i undervisningen betyder også at du har dit kamera tændt.

Mobning, chikane m.v. er heller ikke tilladt hverken på AGU-onlines platforme (teams og moodle) eller andre sociale medier.

Trivselsmåling

På AGU-online sætter vi trivsel højt. Som uddannelsesinstitution er vi underlagt en række bekendtgørelser og lovkrav, men vi har også selv en interesse i at sikre, at kvaliteten af vores uddannelse og undervisningsmiljø er i top. Derfor deltager vi naturligvis i de obligatoriske årlige elevtrivselsundersøgelser, men vi arbejder hele tiden med trivsel på AGU-online.

En uddannelse af høj kvalitet og et godt undervisningsmiljø giver glade elever og medarbejdere. Det understøtter vores mål om at tilbyde en kompetencegivende uddannelse, der styrker elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer og hjælper dem videre i uddannelse eller job.